Publicacions

Guies formatives

Les guies formatives de diferents col·lectius professionals d’execució penal (treballadors socials, psicòlegs, educadors, juristes i tècnics especialistes) identifiquen les competències que es relacionen directament amb els comportaments considerats imprescindibles per desenvolupar correctament l’activitat laboral. Les guies formatives serveixen de fonament als programes anuals de formació especialitzada d’aquest àmbit.

Impacte de l'estatut de la víctima del delicte en el procés penal

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ha coordinat un grup de treball sobre l'Impacte de l'Estatut de la víctima, a instància del Departament de Justícia i de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha elaborat aquest document de treball amb l'objectiu de facilitar el desplegament de la llei i oferir als magistrats i jutges de Catalunya una eina eficaç per millorar la seva actuació.

Justidata

Butlletí estadístic; compendi de xifres estadístiques sobre temes diversos que reflecteixen dades inèdites sobre aspectes rellevants del món de la justícia.

Invesbreu

Butlletí de difusió de les recerques que duu a terme o que promou el Centre i que permet conèixer els objectius, la metodologia, els resultats més rellevants i algunes conclusions de treballs inèdits.

Col·lecció DOCS

La col·lecció DOCS aplega textos variats, pel que fa a la procedència, el format, la temàtica, la intenció o l'impacte, però des d'un plantejament comú: aportar un valor evident —per la persona o la institució autora del document, per l'interès o la novetat dels continguts, per la forma com es presentin o per l'ús que se'n pugui fer—, i ho fa dins de l'àmbit d'atribucions del Departament de Justícia: l'Administració de Justícia, en sentit ample, l'execució penal dins del sistema penitenciari o a la comunitat, la justícia juvenil, el dret civil propi de Catalunya, les entitats jurídiques, les professions titulades, els mitjans alternatius de gestió dels conflictes i la supervisió dels grups d'interès.

Col·lecció Justícia i Societat

Col·lecció sobre temes referits a l’àmbit de l’execució penal, social i criminològica que recull informes de recerques fetes o finançades pel Centre de temes d’actualitat del nostre país sobre els quals, fins al moment, no hi havia informació escrita i estructurada en aquest format.

Col·lecció Studia Iuridica

Col·lecció que s’edita en col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial. És una publicació de caràcter anual, en català i castellà. El contingut de cada llibre és el resultat dels treballs que es presenten en determinades activitats formatives que per la seva actualitat o transcendència jurídica tenen interès en cada moment. Es difon entre els jutges i magistrats que treballen a Catalunya.

Publicacions de recerca recents

En aquest apartat es recullen les recerques en format pdf que han estat presentades en el darrer any. Per a més informació sobre aquestes recerques o la resta d'estudis es pot consultar el catàleg d'investigacions, disponible també a la Biblioteca del Centre en format paper.

Compartim (butlletí electrònic)

Butlletí electrònic mensual del programa de gestió del coneixement del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, creat el maig 2011, on es publica l'actualitat del programa i les reflexions dels seus actors. S'estructura en 6 apartats: l'entrevista del mes, un article de fons, agenda i destacats de les activitats del programa, recomanacions bibliogràfiques, mètriques del programa i eina 2.0.

Recomanacions del Consell d'Europa

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ha traduït al català i al castellà, i difon mitjançant la seva pàgina web, algunes de les recomanacions i normatives més recents i rellevants que el Consell d’Europa ha elaborat en l’àmbit de l’execució penal, la mediació penal i l’atenció a la víctima.

De bat a bat

Els formats Debat a bat són espais de treball on s'analitza la praxi professional entorn d'un tema concret; es tracta d'una modalidat formativa centrada específicament en l'intercanvi de coneixement entre professionals.

Materials de jornades i activitats

Recull de materials de jornades organitzats pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada des del 2011.

Butlletí InfoBiblioteca

L'InfoBiblioteca recull, quinzenalment, les últimes novetats bibliogràfiques que s'han incorporat al fons de la Biblioteca del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Avís legal  |  Accessibilitat  |  Sobre gencat  |  © Generalitat de Catalunya