Pràctiques universitàries

Àrea Social i Criminològica

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, en col·laboració amb les universitats, desenvolupa un programa de pràctiques universitàries als centres i serveis de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris per tal que els estudiants que cursen carreres relacionades amb l’àmbit de l’execució penal puguin fer el pràcticum establert als seus programes d’estudi.

Els objectius fonamentals de les pràctiques són dos: d’una banda, oferir als alumnes el coneixement pràctic d’un dels camps de treball de la seva futura professió; i d’altra banda, difondre la tasca que desenvolupen les direccions generals esmentades i contribuir a preparar un planter de possibles futurs professionals.

Els alumnes provenen habitualment dels estudis de criminologia, pedagogia, psicologia, treball social i educació social.

Metodologia

Cadascuna d’aquestes pràctiques té lloc sota la direcció d’un tutor dels nostres centres i serveis, designat pel CEJFE, i un coordinador designat per la universitat corresponent.

Sol·licitud d'informació

A aquest programa hi tenen accés només els alumnes dels centres universitaris que hagin subscrit un conveni de col·laboració amb el CEJFE. Per aquest motiu, la manera més convenient d’obtenir informació sobre les possibilitats i forma d’accés al programa de pràctiques és adreçar-se a la facultat on els alumnes estan matriculats.

Àrea de l'Administració de justícia

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, en col·laboració amb les universitats catalanes, desenvolupa un programa de pràctiques universitàries a les oficines judicials per tal que els estudiants de dret puguin fer el pràcticum establert als seus programes d’estudi.

L’objectiu fonamental de les pràctiques és proporcionar un complement pràctic a la formació acadèmica i contribuir a l’orientació professional dins de l’àmbit de l’Administració de justícia.

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada contribueix al bon funcionament del programa oferint una mitjana de 212 llocs de pràctiques distribuïts entre els òrgans judicials de Catalunya.

Metodologia

Les pràctiques consisteixen en una estada de 50 hores en una oficina judicial, entre els mesos de febrer i abril i en horari de matí, en un grup de quatre estudiants, sota la direcció o tutoria d’un magistrat, jutge, secretari judicial o fiscal.

Un comitè tècnic, format per un coordinador designat per cada universitat, set coordinadors nomenats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i representants del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, s’encarrega de la distribució dels alumnes entre els diferents òrgans judicials, de l’assignació dels tutors i aprova la relació d’alumnes amb dret a certificat.

Sol·licitud d'informació

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb Silvia Morillo del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, per telèfon (93 552 79 66) o per correu electrònic (ufaj@gencat.cat).

Avís legal  |  Accessibilitat  |  Sobre gencat  |  © Generalitat de Catalunya