Formació

Formació en l'àmbit de l'Administració de justícia

Ofereix formació contínua als magistrats, jutges, jutges de pau, fiscals, secretaris judicials i metges forenses. Així mateix, proporciona formació, tant inicial com d'aprofundiment, de reciclatge i selectiva, al personal de gestió i tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial; aquesta formació es fa, en una proporció creixent, en formats d'aprenentatge electrònic (e-learning).

A aquesta oferta formativa cal afegir-hi els programes de preparació d'opositors que són els següents:

  • Programa per a la preparació d'opositors a jutge, fiscal i secretari judicial (torn lliure)
  • Curs per a la preparació d'opositors a secretari judicial pel torn de promoció interna
  • Curs per a la preparació del procés selectiu per a l'ingrés a la carrera judicial per la categoria de magistrat (4t torn)

També es dóna formació a altres professionals vinculats amb l'Administració de justícia, com perits judicials, lingüistes, bibliotecaris judicials i membres del Servei d'Assessorament Tècnic en l'Àmbit de Família.

Formació en l'àmbit de l'execució penal

S’ofereix formació inicial i contínua als professionals que treballen en l’àmbit de la justícia juvenil, l’àmbit penitenciari i l’àmbit de l’execució penal en la comunitat. També s’ofereixen activitats obertes a altres persones interessades en la criminologia i l’execució penal.

Formació general i directiva

Té com a missió dur a terme la formació bàsica, d'aprofundiment i estratègica en coneixements, habilitats i actituds per millorar les competències del personal del Departament de Justícia dins el seu lloc de treball.

Nous programes formatius

Impulsa dues menes d’actuacions formatives. D’una banda, vertebra programes de gestió de la informació i el coneixement per al Departament de Justícia, dels quals el programa Compartim de comunitats de pràctica és el màxim exponent. D’altra banda, ofereix programes formatius i actuacions encaminades a innovar en formació i explorar nous formats i metodologies; les actuacions en el disseny i realització d’aprenentatges informals en són la millor mostra.

Avís legal  |  Accessibilitat  |  Sobre gencat  |  © Generalitat de Catalunya